Acasă » Publicatii de Casatorie » Publicatie NICA ADRIAN-IOAN 29.08.2019

Publicatie NICA ADRIAN-IOAN 29.08.2019

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                                                                                                                                                                                           Nr. 8298/ 29.08.2019

STAREA CIVILĂ

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 29.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NICA ADRIAN- IOAN în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, sat Boureni, jud. Iasi, şi a d-rei POMÎRLEANU IOANA- ROXANA în vârstă de 23 ani,  cu domiciliul în com. MOȚCA, sat Boureni, judeţul Iaşi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare