Acasă » Publicatii de Casatorie » Publicatie ACATRINEI ADRIAN 15.08.2019

Publicatie ACATRINEI ADRIAN 15.08.2019

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                                                                                                                                                      Nr. 8276/ 15.08.2019

STAREA CIVILĂ

 P U B L I C A Ţ I E  DE  C A S A T O R I E 

Astăzi 15.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ACATRINEI ADRIAN în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, sat MOTCA, jud. Iasi, şi a d-rei DASCĂLU MIHAELA în vârstă de 24 ani,  cu domiciliul în com. MOȚCA, sat MOȚCA, judeţul Iaşi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare