Acasă » Publicatii de Casatorie » Publicatie IFTIME COSMIN-FLORIN 15.08.2019

Publicatie IFTIME COSMIN-FLORIN 15.08.2019

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI  Nr. 8278/ 15.08.2019

STAREA CIVILĂ

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 15.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IFTIME COSMIN- FLORIN în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, sat MOTCA, jud. Iasi, şi a d-rei DÂSCĂ IONELA în vârstă de 21 ani,  cu domiciliul în com. CIOHORĂNI, sat CIOHORĂNI, str. Siliște, 58, judeţul Iaşi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare