Acasă » Cariera/Concursuri » Primăria Comunei Moţca, judeţul Iaşi organizează în data de 21.07.2020 examen/concurs de promovare în gradul profesional imediat superior

Primăria Comunei Moţca, judeţul Iaşi organizează în data de 21.07.2020 examen/concurs de promovare în gradul profesional imediat superior

Primăria Comunei Moţca,  judeţul Iaşi organizează în data de 21.07.2020 examen/concurs de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei Comunei Moțca

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  2. să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  3.  să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;

ACTE NECESARE  înscrierii la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici:

  1. adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  3. formularul de înscriere

Termen de depunere a dosarelor: 20 de zile de la data publicării anunţului

BIBLIOGRAFIE
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 82/1991 – legea contabilității, republicată și actualizată
6. Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
7. Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
8. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare