Acasă » Acte Administrative » Anunț proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

Anunț proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

Astăzi, 07.11.2023, Primăria comunei Moțca anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2024. Documentația poate fi consultată la secțiunea Monitorul oficial  https://motca.regista.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative/registrul-pentru-eviden%C5%A3a-proiectelor-de-hotarari-ale-autoritatii-deliberative/5342.

Având în vedere prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul menţionat, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa motca@is.e-adm.ro , precum şi la sediul Primăriei Comunei Moțca.

Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectele de acte normative la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare