PUBLICATIE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8202/04.06.2018
STAREA CIVILĂ

PUBLICAŢIE

Astăzi 04.06.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HUTU OCTAVIAN în vârstă de 62 ani, cu domiciliul în Com. Moțca Sat Boureni, jud. Iași şi a d-nei URSAN MARIA în vârstă de 65 ani, cu domiciliul în Com. Moțca Sat Boureni, jud. Iași.
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Posted in PUBLICAȚII CĂSĂTORII.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *