Acasă » Articole scrise de Primaria Motca

Arhiva Autorului: Primaria Motca

ANUNT PUBLIC: Fermierii, persoanele interesate de accesarea programelor de sprijin pentru agricultură, sau de finanṭările europene dedicate locuitorilor din mediul rural, sunt invitate marṭi 14 martie 2023 la sediul Căminului Cultural al comunei Moṭca

Fermierii, persoanele interesate de accesarea programelor de sprijin pentru agricultură, sau de finanṭările europene dedicate locuitorilor din mediul rural, sunt invitate marṭi 14 martie 2023 la sediul Căminului Cultural al comunei Moṭca, ỉncepȃnd cu orele 12.15, la o ỉntȃlnire dezbatere cu reprezentanṭii Direcṭiei pentru Agricultură Judeṭeană Iaṣi, Centrul Judeṭean A.P.I.A. Iaṣi, Grupului deAcṭiune Locală ,, Codrii Paṣcanilor” ṣi ai primăriei din localitate Vor fi abordate următoarele teme :

– Posibilităṭi de accesare a finanṭărilor prevăzute ỉn Planul Naṭional Strategic 2023-2027, de către firmele, instituṭiile ṣi locuitorii din mediul rural

– Programe naṭionale de sprijin pentru fermieri, active ỉn 2023

– Precizări importante privind completarea Cererii Unice de plată 2023- Sesiune de ỉntrebări adresate de participanṭi.

Și-au anuntat prezenta:

Mihai AMARANDEI – consilierul ministrului agriculturii

Leonard STAFIE – Director executiv adjunct APIA Iasi

Gabriel Vasile HOHA – Director executiv DAJ Iasi

Eduard ELEFTERIU – consilier DAJ IASI.

Lista certificatelor de urbanism si autorizatiilor de constructie/desfiintare eliberate in luna februarie 2023

Informare Ansamblul Profesionist ,,Constantin Arvinte” privind concursul ,,Instrumente si talente”

INFORMARE privind concursul de interpretare instrumentala ,,Instrumente si talente” editia a III-a februarie-martie 2023

ANUNT Rezultate 20.02.2023 privind selectia dosarelor pentru concursul organizat pentru postul de consilier I – compartiment cultura

img_t230220163026_n2-1

Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie

Înregistrarea este obligatorie și se face pe site-ul administratorului SGR, www.returosgr.ro

Producătorii, importatorii și comercianții de băuturi au obligația legală să se înregistreze până pe data de 28 februarie 2023 în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare. Toate societățile comerciale din România care au calitatea de producători, importatori sau  comercianți de produse din categoriile apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase, în ambalaje de unică folosință din plastic, aluminiu sau sticlă, cu dimensiuni între 0,1 l și 3 litri, precum și companiile din industria ospitalității ce comercializează aceste produse trebuie să se înregistreze online pe site-ul www.returosgr.ro al administratorului SGR, conform Hotărârii de Guvern nr. 1074/2021.

Procedura de înregistrare este una simplă

  • Se va crea un cont de utilizator, introducând datele de identificare ale companiei și datele de contact ale persoanei desemnate în relația cu administratorul SGR.
  • După activarea contului, persoana desemnată în relația cu administratorul SGR va completa toate informațiile solicitate, în conformitate cu prevederile legale.
  • După introducerea acestor date, se va genera Formularul Standard de Înregistrare în SGR – completat automat cu datele deja introduse. Formularul trebuie semnat de către reprezentantul legal, folosind o semnătură electronică simplă sau calificată, tot prin intermediul portalului RetuRO.

Ulterior înregistrării,  se va trece la următoarea etapă, semnarea contractului cu administratorul SGR, RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A., de asemenea pe site-ul returosgr.ro.

Neînregistrarea în baza de date operată de către administratorul SGR  atrage după sine o amendă între 20.000 și 40.000 RON.

Sistemul Garanție-Returnare este conceput pentru a încuraja returnarea ambalajelor de băuturi de unică folosință în vederea reciclării și va deveni funcțional începând cu 30 noiembrie 2023. Începând cu această dată, consumatorii vor putea să returneze în magazine ambalajele de unică folosință din plastic, sticlă sau metal pentru băuturi. SGR reprezintă un sistem în care românii vor plăti o garanție de 0,50 RON atunci când vor cumpăra o băutură îmbuteliată (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant. Sistemul se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv. După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi condiționat de prezentarea bonului fiscal.

Producătorii de băuturi, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligați să realizeze obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR, primul pas pentru atingerea acestor ținte fiind înregistrarea în sistem și încheierea contractului cu RetuRO Sistem Garanție-Returnare S.A. Aceștia nu vor mai putea să-și vândă produsele consumatorilor din România dacă nu s-au înregistrat în prealabil în baza de date a SGR. Înregistrarea se face accesând link-ul https://portal.returosgr.ro/register/producer

  • Este considerat producător sau importator în scopul SGR orice persoană juridică ce produce și introduce pe piața din România produse SGR, ori importă sau achiziționează intracomunitar aceste produse și le introduce pe piața românească.  Ghidul de înregistrare poate fi consultat aici: www.returosgr.ro/info-producatori

Comercianții de băuturi, precum și companiile care activează în domeniul ospitalității (HoReCa), vor fi responsabili să se asigure că băuturile pe care le vând pe piața românească provin de la un producător înregistrat în SGR, și vor percepe o garanție de 0,50 RON la vânzarea fiecărei băuturi. De asemenea, comercianții  trebuie să organizeze puncte de returnare a ambalajelor de băuturi, în cadrul cărora  să ofere serviciul de preluare a ambalajelor și returnare a garanției către consumatori. Primul pas pentru indeplinirea responsabilităților legale este înregistrarea în baza de date a SGR și o pot face accesând link-ul https://portal.returosgr.ro/register/retailer

  • Este considerat comerciant în scopul SGR orice persoană juridică ce desfășoară activităţi de comercializare a produselor în ambalaje SGR către consumatorii finali, inclusiv activități din industria hotelieră, a serviciilor alimentare, unităţi care organizează evenimente, pregătesc şi servesc alimente şi băuturi. 

Ghidul de înregistrare poate fi consultat aici: www.returosgr.ro/info-comercianti

Este important ca toate companiile vizate să introducă în sistem toate datele solicitate cu o acuratețe cât mai mare. Aceste date sunt esențiale pentru configurarea optimă a sistemului în raport cu nevoile reale de colectare a ambalajelor la nivel teritorial și, în final, implementarea cu succes a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR).

Anunt depunere oferte dotari Teren de sport Motca in cadrul Proiectului de investitii: AMENAJARE TEREM DE SPORT CU BAZA SPORTIVA IN COMUNA MOTCA, JUDETUL IASI

Anut-Caiet-sarcini-Formulare

ANUNT CONCURS Primaria comunei Motca organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractuale vacante consilier grad profesional I, compartiment cultura

Anunt-concurs

𝗦𝗣𝗥𝗜𝗝𝗜𝗡 𝗣𝗘𝗡𝗧𝗥𝗨 𝗣𝗟𝗔𝗧𝗔 𝗙𝗔𝗖𝗧𝗨𝗥𝗜𝗟𝗢𝗥 𝗟𝗔 𝗘𝗡𝗘𝗥𝗚𝗜𝗘 !

𝗦𝗣𝗥𝗜𝗝𝗜𝗡 𝗣𝗘𝗡𝗧𝗥𝗨 𝗣𝗟𝗔𝗧𝗔 𝗙𝗔𝗖𝗧𝗨𝗥𝗜𝗟𝗢𝗥 𝗟𝗔 𝗘𝗡𝗘𝗥𝗚𝗜𝗘 ! Cardurile de Energie sunt un sprijin oferit românilor pentru plata facturilor la energie. Practic, românii care se încadrează în categoria Persoane Vulnerabile și sunt în evidențele Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (instituție care întocmește listele beneficiarilor) beneficiază de acest sprijin.➡️ Valoarea sprijinului financiar e de 1400 lei și se acordă sub forma unui card, în două tranșe a câte 700 lei fiecare.》 Banii pot fi folosiți doar pentru: plata facturilor la energie electrică, energie termică, gaz sau pentru achiziția de butelii, lemne de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.⚠️ PERSOANELE BENEFICIARE PRIMESC CARDURILE ACASĂ, PRIN POȘTĂ!》 cardul ajunge la domiciliul beneficiarului prin poștă, cu confirmare de primire!➡️ Cine sunt beneficiarii, categoriile stabilite prin OUG 166/2022?》pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/ casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;》persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;》familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei;》familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social.➡️ Beneficiarii eligibili încep să primească acasă cardurile de energie încăpând cu luna februarie. Cardurile expiră la data de 1 ianuarie 2024. Sumele rămase nefolosite nu pot fi folosite mai târziu de dara expirării cardurilor, respectiv 1 ianuarie 2024.⚠️ Beneficiarii care locuiesc la bloc și sunt racordați sistemul de încălzire centralizat trebuie să solicite Asociației de Proprietari emiterea unui CERTIFICAT DE VALIDARE A DATORIILOR.Ce este acest certificat de validare a datoriilor?》 este un document emis de Asociația de Proprietari/ Locatari, pentru a certifica datoria curentă sau restanță a beneficiarului de sprijin, datorie rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat.➡️ Cum se face plata?》la orice subunitate a Poștei Române sau la poștașul care a venit să aducă respectivul card la domiciliul beneficiarului;》 se completează plata prin mandat poștal, către contul furnizorului de energie;》 se primește dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plății, valoarea plății/ plăților efectuate și furnizorul/ furnizorii către care s-a efectuat plata.➡️ Ce acte sunt necesare pentru a plăti?》 cardul de energie;》 actul de identitate al beneficiarului;》 factura curentă sau restantă ori alt document justificativ.⚠️ Deși listele sunt întocmite la nivelul Ministerului Muncii, pot fi situații în care la un loc de consum sunt luate în calcul și veniturile unor persoane care nu mai locuiesc acolo. Atunci, în acest caz, potențialul beneficiar, adică persoana care consideră că se îndeplinește condițiile pentru a beneficia de acest card de energie, poate solicita la primărie efectuarea unei anchete sociale. Astfel, ancheta socială va stabili numărul și persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum. Rezultatul se transmite prin Poștă, iar ulterior, lista poate fi actualizată.➡️ Toate informațiile pot fi consultate și pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene:https://mfe.gov.ro/ghidul-cardurilor-de-energie-tot-ce…/➡️ Textul de lege- OUG 166/ 2022 îl puteți citi aici:https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262296

INFORMARE Lista locurilor de muncă EURES disponibile în EUROPA, în intervalul 01.02.2023-08.02.2023

907 de locuri de muncă vacante în Irlanda 🇹🇩👉Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate au puse la dispoziţie, prin intermediul reţelei Eures, 961 de locuri de muncă în Irlanda, Finlanda, Germania, Norvegia.ℹ️ Cele mai multe joburi disponibile sunt în Irlanda (907) şi Finlanda (40).Verifică în ofertele de mai jos condiţiile de angajare şi salariile oferite de către angajatorii europeni:

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare