PUBLICATIE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8058/13.02.2019

STAREA CIVILĂ

 

 

 

 

PUBLICAŢIE

 

 

 

Astăzi 13.02.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui AMĂRIUȚĂ COSMIN-LUCIAN  în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com Moțca, Jud. Iași,   şi a  d-rei ANGHEL PETRESCU CORINA,  în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în com. Miroslovești, sat Verșeni, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

 

Ofiţer de stare civilă,

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8053/07.02.2019

STAREA CIVILĂ

 

 PUBLICAŢIE

        Astăzi 07.02.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FOSCARINI  GRAZIANO în vârstă de 47 ani, cu domiciliul în CASTELFRANCO VENETO (TV), țara ITALIA,   şi a  d-nei ȘTEFAN IONELA-AIDA,  în vârstă de 48 ani, cu domiciliul în com. Moţca, sat MOȚCA, jud. Iași.

        În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

       Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

Ofiţer de stare civilă,

 

PUBLICATIE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8044/05.02.2019

STAREA CIVILĂ

 

PUBLICAŢIE

        Astăzi 05.02.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TARCAN IONUȚ în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în sat Boureni, com. Moţca,   şi a  d-rei MOROȘANU GEORGIANA,  în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în com. Moţca, sat Boureni, jud. Iași.

      În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

     Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 Ofiţer de stare civilă,