PUBLICATIE DE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 8106 din 31.03.2018

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 31.03.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IONEASA NICUȘOR-ADRIAN în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, Sat BOURENI, jud. IASI , şi a d-rei HOCEANU IASMINA- IONELA în vârstă de 18 ani, cu domiciliul com. MOȚCA, sat BOURENI , jud. Iasi
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Publicație căsătorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 8079 din 05.03.2018

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 05.03.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CUCOS COSMIN în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, Sat MOȚCA, jud. IASI , şi a d-rei MERCAȘ BIANCA-CRISTINA în vârstă de 20 ani, cu domiciliul com. MOȚCA, sat MOȚCA , jud. Iasi
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,