PUBLICATIE DE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                   Nr. 8278/ 15.08.2019

STAREA CIVILĂ

 

 

 

P U B L I C A Ţ I E

 

 

Astăzi 15.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IFTIME COSMIN- FLORIN în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, sat MOTCA, jud. Iasi, şi a d-rei DÂSCĂ IONELA în vârstă de 21 ani,  cu domiciliul în com. CIOHORĂNI, sat CIOHORĂNI, str. Siliște, 58, judeţul Iaşi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

  

Ofiţer de stare civilă,

PUBLICATIE DE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                                                                                                                                                      Nr. 8276/ 15.08.2019

STAREA CIVILĂ

 

 

 P U B L I C A Ţ I E  DE  C A S A T O R I E 

  

Astăzi 15.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ACATRINEI ADRIAN în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, sat MOTCA, jud. Iasi, şi a d-rei DASCĂLU MIHAELA în vârstă de 24 ani,  cu domiciliul în com. MOȚCA, sat MOȚCA, judeţul Iaşi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

  

Ofiţer de stare civilă,

 

PUBLICATIE CASATORIE

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8259/08.08.2019

STAREA CIVILĂ

                                                                          PUBLICAŢIE

 

 Astăzi 08.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PÂRJA NECULAI  în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com MOȚCA, Jud. Iași,   şi a  d-rei ȘTEFAN ELENA- GIANINA ,  în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Sat Moțca , Com. Moțca, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

 

Ofiţer de stare civilă,

 

 

 

 

publicatie de casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8238/22.07.2019

STAREA CIVILĂ

PUBLICAŢIE

          Astăzi 22.07.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NUNUCĂ MIHAI  în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com MOȚCA, Jud. Iași,   şi a  d-rei NEAGA TATIANA,  în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Sat Răzeni , raion Ialoveni, Tara Republica Moldova.

          În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8233/18.07.2019

STAREA CIVILĂ

 

 

                                                                PUBLICAŢIE

 

        Astăzi 18.07.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui AUSPRUNG VASILICĂ în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Sat Boureni, Com MOȚCA, Jud. Iași,   şi a  d-rei CÎTEA ELENA-GIORGIANA,  în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com. Moțca,  Jud. Iasi.

       În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

       Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

 

Ofiţer de stare civilă,

 

PUBLICATIE CASATORIE

 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8225/12.07.2019

STAREA CIVILĂ

  

PUBLICAŢIE

 Astăzi 12.07.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PRALEA CONSTANTIN-GABRIEL  în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com MOȚCA, Jud. Iași,   şi a  d-rei OJICĂ ADINA,  în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com. Moțca,  Jud. Iasi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

Ofiţer de stare civilă,

PUBLICATIE CASATORIE

 PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8223/11.07.2019

STAREA CIVILĂ

 

                                                                       PUBLICAŢIE

 

        Astăzi 11.07.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TORODOC TIBERIU în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Sat Boureni, Com MOȚCA, Jud. Iași,   şi a  d-rei OȚEL ELENA,  în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Sat Boureni, Com. Moțca,  Jud. Iasi.

       În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

       Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

 

Ofiţer de stare civilă,