PUBLICATIE CASATORIE

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8311/07.08.2018

STAREA CIVILĂ

 

 

 

 

PUBLICAŢIE

 

 

 

Astăzi 07.08.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CERCEL IULIAN GIGI  în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com. Motca, jud. Iași  şi a  d-rei DIMACHE ELENA,  în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com. Moțca, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

 

Ofiţer de stare civilă,

 

Publicatie casatorie

 

 

                                                                            PUBLICAŢIE

 

 

 

Astăzi 02.08.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HALMAGHI SAMOIL EMANOIL în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Oraș. Victoria,  Jud. Brașov şi a d-rei VOICU LIDIA în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Boureni,  jud. Iaşi .

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

 

Ofiţer de stare civilă,

 

publicatie casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8287/23.07.2018

STAREA CIVILĂ

 

                                                             PUBLICAŢIE

       Astăzi 23.07.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NUNUCĂ IONUȚ-FLORIN-RICARDO  în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com. Motca, jud. Iași  şi a  d-rei DOBOȘERU GEORGIANA-ANIȘOARA,  în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în Str.Gâștești nr. 134A, jud. Iași.

     În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

     Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

                                                                                        Ofiţer de stare civilă,

 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 8283/20.07.2018
STAREA CIVILĂ

PUBLICAŢIE

                Astăzi 20.07.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FRĂSILĂ ELVIS-FLORIN în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iaşi şi a d-rei PANDELE DORINA-MARIA în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iaşi .
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

PUBLICATIE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8281/19.07.2018
STAREA CIVILĂ

PUBLICAŢIE

Astăzi 19.07.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui JÎPA BOGDAN-CRISTINEL în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Sat Boureni, Com. Motca, jud. Iași şi a d-rei IORDACHE EMA-ALEXANDRA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Str. Alea Tineretului nr 3, bl. V11, sc. B, Mun. Pascani, jud. Iași.
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,