PUBLICATIE DE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8352/30.08.2018

STAREA CIVILĂ

 

PUBLICAŢIE

 

           Astăzi 30.08.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DASCĂLU CIPRIAN-MIHAI  în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în com. MOȚCA, sat MOȚCA , jud. Iași  şi a  d-rei BUCIUMANU SIMONA-GABRIELA,  în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în com. MOȚCA, str. Sat Moțca, jud. Iași.

          În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

PUBLICATIE DE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8341/16.08.2018

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

             Astăzi 16.08.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VÎRVĂROI EMANUEL-IOAN în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în com. CRISTEȘTI, sat CRISTEȘTI , jud. Iași  şi a  d-rei BALAN RALUCA-FLORENTINA,  în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Mun. Pașcani, str. Ale Grădiniței, nr. 4, et. 2, ap. 13, jud. Iași.

           În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

           Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,