PUBLICATIE DE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8234/28.06.2018
STAREA CIVILĂ

PUBLICAŢIE

Astăzi 28.06.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DUMITRAȘCU ANDREI-CONSTANTIN în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Mun. Pașcani, str. Crișan, nr. 11, bl. F1, sc. B, et.1, ap.6, jud. Iași şi a d-rei DIMACHE FRANCISCA- ELENA, în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în Com. Moțca Sat Moțca jud. Iași.
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

publicatie de casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8228/22.06.2018
STAREA CIVILĂ

PUBLICAŢIE

Astăzi 21.06.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NENICĂ SERGIU-CLAUDIU în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Com. Moțca Sat Moțca, jud. Iași şi a d-nei STAN FABIOLA-FLORENTINA în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în Com. Moțca Sat Moțca jud. Iași.
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

PUBLICATIE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8202/04.06.2018
STAREA CIVILĂ

PUBLICAŢIE

Astăzi 04.06.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HUTU OCTAVIAN în vârstă de 62 ani, cu domiciliul în Com. Moțca Sat Boureni, jud. Iași şi a d-nei URSAN MARIA în vârstă de 65 ani, cu domiciliul în Com. Moțca Sat Boureni, jud. Iași.
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

publicatie casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8185/24.05.2018
STAREA CIVILĂ
PUBLICAŢIE

Astăzi 24.05.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BUCĂTARU CONSTANTIN în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Com. Moțca Sat Boureni, jud. Iași şi a d-rei VOICU CARMEN-MIHAELA în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în Com. Moțca Sat Boureni, jud. Iași.
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,