Publicație căsătorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 8050 din 08.02.2018

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 08.02.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ROMANICĂ GEORGE-MICHEL-IONUȚ în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, Sat BOURENI, jud. IASI , şi a d-rei ANDRIOAIA IUSTINA-SILVIA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul com. MIROSLOVEȘTI, sat SOCI , jud. Iasi
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Publicatie casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 8043 din 31.01.2018

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 31.01.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui APOSTOL CONSTANTIN – IULIAN în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, Sat MOȚCA, jud. IASI , şi a d-rei BÂRZU ALEXANDRA – MĂDĂLINA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul com. CRISTEȘTI, sat CRISTEȘTI , jud. Iasi
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

PUBLICATIE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 8017 din 11.01.2018

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 11.12.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MÎNZĂLICĂ MIHAI-EMANUEL în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, Sat MOȚCA, jud. IASI , şi a d-rei CHIRIAC RODICA în vârstă de 20 ani, cu domiciliul com. HĂRMĂNEȘTI, sat HĂRMĂNEȘTII VECHI , jud. Iasi
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

PUBLICATIE DE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8471 din 27.12.2017

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 27.12.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MĂRIUȚĂ GHIORGHE în vârstă de 57 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, Sat MOȚCA, jud. IASI , şi a d-rei DUMITRAȘCU MIHAELA AURELIA în vârstă de 41 ani, cu domiciliul com. MOȚCA, sat MOȚCA, jud. Iasi
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,