Publicatie casatorie Olariu Dan si Hutanu Claudia-Ramona

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8408/30.10.2018

STAREA CIVILĂ

 

 

 

 

PUBLICAŢIE

 

 

 

Astăzi 30.10.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui OLARIU DAN   în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în com. Moțca, sat Motca , jud. Iași  şi a  d-rei Huțanu Claudia- Ramona,  în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în localitatea Iasi, Bd. Chimiei nr.10, bl. 10C, et. 3. Ap. 5, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

 

Ofiţer de stare civilă,

 

 

 

 

PUBLICATIE DE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8398/15.10.2018

STAREA CIVILĂ

 

                                                                PUBLICAŢIE

            Astăzi 15.10.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BULUC PETRICĂ   în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în com. MOȚCA, sat BOURENI , jud. Iași  şi a  d-rei CRIȘMARU DUMITRIȚA,  în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în com. MOȚCA, str. Sat Moțca, jud. Iași.

             În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

             Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

                                                                                       Ofiţer de stare civilă,