formular cerere acces la informatii de interes public

Denumirea autoritatii sau institutiei publice………………..……………
Sediul/Adresa…………………………………….………………………. Data………………………………………………………………………..

Stimate domnule/ Stimata doamna ………………………..

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Doresc sa primesc o copie de pe urmatoarele documente (petentul este rugat sa enumere cat mai concret documentele sau informatiile solicitate):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Doresc ca informatiile solicitate sa imi fie furnizate:
 in format electronic, la urmatoarea adresa de e-mail: …………………….……………………………………………
 pe format de hartie, la adresa …………………………………………………………………………
Sunt dispus sa platesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (daca se solicita copii in format scris).

Va multumesc pentru solicitudine,
…………………………
(semnatura petentului)

Numele si prenumele petentului ……………………………………..
Adresa ……………………………………………………………….
Profesia (optional)……………………………………………………
Telefon (optional) ……………………………………………………
Fax (optional)…………………………………………………………

reclamatie administrativa 2

Denumirea autoritatii sau institutiei publice………………..…….…………
Sediul /Adresa …………………………………….………………………. Data………………………………………………………………………..

Stimate domnule/ Stimata doamna ………………………..

Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, intrucat la cererea nr…………… din data de ……………. …nu am primit informatiile solicitate in termenul legal, stabilit de lege.
Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Documentele solicitate se incadreaza in categoria informatiilor de interes public, din urmatoarele considerente: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile de interes public solicitate in scris/ in format electronic, considerand ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.

Va multumesc pentru solicitudine,
………………….
(semnatura petentului)

Numele si prenumele petentului………………………………………….
Adresa ……………………………………………………………………
Telefon …………………………………………………………………..
Fax ………………………………………………………………………

reclamatie administrativa 1

Denumirea autoritatii sau institutiei publice………………..…….…………
Sediul /Adresa …………………………………….………………………. Data………………………………………………………………………..

Stimate domnule/ Stimata doamna ………………………..

Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, intrucat la cererea nr…………… din data de ……………. am primit un raspuns negativ, la data de ……………….., de la…………………………………………………………. (completati numele respectivului functionar).
Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Documentele solicitate se incadreaza in categoria informatiilor de interes public, din urmatoarele considerente: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de refuz al comunicarii/netrasmitere in termenul legal a informatiilor de interes public solicitate in scris/ in format electronic, considerand ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.

Va multumesc pentru solicitudine,
………………….
(semnatura petentului)

Numele si prenumele petentului………………………………………….
Adresa ……………………………………………………………………
Telefon …………………………………………………………………..
Fax ………………………………………………………………………

publicatie de casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8426/ 27.10.2017

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 27.10.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PÎRJA ION în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, Sat MOȚCA, jud. IASI , şi a d-rei ROTARU ANA-MARIA în vârstă de 34 ani, cu domiciliul MUN. Iași, str. Clopotari, nr. 8, bl. 615, sc. B, et.1, ap. 6 , jud. Iasi
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

PUBLICATIE DE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8424/ 26.10.2017

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 26.10.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui JIPA COSTICĂ în vârstă de 64 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, Sat BOURENI, jud. IASI , şi a d-nei JÂPA MARIANA în vârstă de 61 ani, cu domiciliul Com.MOȚCA, Sat BOURENI , jud. Iasi
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,