Acasă » Cariera/Concursuri

Categoria Cariera/Concursuri

ANUNT Rezultate 20.02.2023 privind selectia dosarelor pentru concursul organizat pentru postul de consilier I – compartiment cultura

img_t230220163026_n2-1

ANUNT CONCURS Primaria comunei Motca organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractuale vacante consilier grad profesional I, compartiment cultura

Anunt-concurs

ANUNT 27.10.2022 Primăria Comunei Moţca, judeţul Iaşi organizează în data de 14.11.2022, ora 10:00 examen de promovare în gradul/ treapta profesional/ă pentru personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Moțca

anunt-promovare-contractuali-14.11.2022

ANUNŢ Primăria Comunei Moţca, judeţul Iaşi organizează în data de 23.11.2022 examen/concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei Comunei Moțca

anunt-promovare-NOIEMBRIE-2022

OPORTUNITATE PENTRU TINERI din comuna MOTCA – accesati programele de formare profesionala ,,Pregătire pentru viitor” organizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Iași

Dacă ai vârsta cuprinsă între 16-29 de ani, nu lucrezi și nu ești înscris într-o formă de educație sau formare profesională și ai absolvit minim 8 clase, ai oportunitatea de a participa la programe de formare profesională precum: agent de securitate, electrician, constructor, confecționer tâmplărie PVC.Programul de formare ,, Pregătire pentru viitor” este implementat de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Iași și oferă pentru cei care se înscriu următoarele facilități:

📌subvenție pentru participarea la programul de formare profesională de până la 3600 lei;

📌decontarea transportului pentru participarea la acest program;

📌certificat de competențe profesionale emis de A.N.C. ;

📌subvenție de 25.000 Euro pentru demararea unei afaceri.

Mai multe detalii găsiți în materialele atașate.

Primăria Comunei Moţca, judeţul Iaşi organizează în data de 21.07.2020 examen/concurs de promovare în gradul profesional imediat superior

Primăria Comunei Moţca,  judeţul Iaşi organizează în data de 21.07.2020 examen/concurs de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei Comunei Moțca

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  2. să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  3.  să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;

ACTE NECESARE  înscrierii la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici:

  1. adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  3. formularul de înscriere

Termen de depunere a dosarelor: 20 de zile de la data publicării anunţului

BIBLIOGRAFIE
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 82/1991 – legea contabilității, republicată și actualizată
6. Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
7. Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
8. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020

ANUNT Se fac angajari la punctul lansare rachete antigrindina Boureni

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare