07.09.2015

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8321/ 07.09.2015

STAREA CIVILĂ

  PUBLICAŢIE

 Astăzi 07.09.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui RARIC TARZAN  în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași şi a d-rei HELMIGEANU EMA- AIDA în vârstă de 26 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

27.08.2015

PRIMĂRIA COMUNEI MOȚCA                                                                                                                      Nr. 8300 din 27.08.2015

JUDEŢUL IAȘI

Starea Civilă

 

                                       P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 27 august 2015  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BARHAN ANDREI  în vârstă de 28 de ani, cu domiciliul in Com.Moțca, Sat Moțca, judeţul Iaşi şi a d-rei ACATRINI ELENA- LOREDANA  în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Mun. Brașov,Str. Pârâului, nr. 3,Bl.11, sc. A,Ap.22, judeţul Brașov.

În temeiul art.285  din Codul Civil, orice persoană poate face  opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

20.08.2015

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8287/ 20.08.2015

STAREA CIVILĂ

  

PUBLICAŢIE

  Astăzi 20.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ZAHARIA DANIEL- NECULAI  în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, nr. 351, jud. Iași şi a d-rei CERNĂUȚANU OANA în vârstă de 30 ani, cu domiciliul Com. Ruginoasa, Sat Ruginoasa, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

13.08.2015

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8275/ 13.08.2015

STAREA CIVILĂ

 

 PUBLICAŢIE

Astăzi 13.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui OLARIU VIOREL în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași şi a d-rei MERCAȘ ANDRA- NICOLETA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iaşi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8277/ 13.08.2015

STAREA CIVILĂ

 

PUBLICAŢIE

 Astăzi 13.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ȚIMPĂU MARIAN în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași şi a d-rei MĂRIUȚA SIMONA- ALEXANDRA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul Com. Cristești, Sat Cristești, nr. 527A, jud. Iaşi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8279/ 13.08.2015

STAREA CIVILĂ

 

PUBLICAŢIE

 Astăzi 13.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ȘTEFAN CONSTANTIN- VALENTIN în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași şi a d-rei ILINA ANA- MARIA- LAVINIA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul Mun. Craiova, str. Bucovina, nr. 8, bl. 21-19, sc. 1, ap. 3, jud. Dolj.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

07.08.2015

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                    Nr.  8267 / 07.08.2015

STAREA CIVILĂ

 

 P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 07.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SUNĂ MARIAN în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iasi şi a d-rei  GRUMĂZESCU GINA în vârstă de 26 ani, CUdomiciliul în Mun. Pașcani, str. Cronicar Ion Neculce, nr. 2, bl. B1, sc. B, ap. 10,

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

06.08.2015

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                    Nr.  8265 / 06.08.2015

STAREA CIVILĂ

 

  P U B L I C A Ţ I E

 

 Astăzi 06.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DASCĂLU VLĂDUȚ-CONSTANTIN în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în localitatea Iezureni (mun. Tîrgu Jiu) str. Iezureni, nr. 112A, jud. Gorj, cu reședința în com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iasi, şi a d-rei  COMĂNESCU ELENA-DANIELA în vârstă de 24 ani, domiciliul în localitatea Iezureni (mun. Tîrgu Jiu) str. Iezureni, nr. 112A, jud. Gorj.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.