Acasă » Publicatii de Casatorie

Categoria Publicatii de Casatorie

PUBLICATIE CASATORIE NUNUCA MISU SI TOPLICEANU ZENOVICA

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  

STAREA CIVILĂ

PUBLICAŢIE CASATORIE

Astăzi 06.11.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Nunucă Mişu   în vârstă de 56 ani, cu domiciliul în com. Moțca, sat Motca , jud. Iași  şi a  d-nei Topliceanu Zenovica,  în vârstă de 51 ani, cu domiciliul în com, Moţca, sat Moţca, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,