PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8177/ 15.05.2017

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 15.05.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui APOSTOL MIHAI  în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca,  jud.Iaşi şi a d-rei COJOCARIU MAGDA-ELENA în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca,  jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                         Nr. 8055/ 13.02.2017

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 13.02.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IFTIME TUDOREL  în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca,  jud. Iaşi şi a d-rei VASILIU FLORENTINA în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca,  jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

REZULTATE FINALE CONCURS ANGAJARE G.A.L. „CODRII PAȘCANILOR„

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Funcția vizată Puncte Admis/Respins
1 SAVA C. CARMEN-AMELIA

 

Manager 99,40 ADMIS
2 FUCIUC D. PETRU

 

Manager 80,00 RESPINS
3 GOSPODARU I. IONUȚ

 

Manager ABSENT RESPINS
4 GRIGORAȘ V. CODRIN-NICOLAE Responsabil financiar-contabil 86,80 ADMIS
5 AIOANEI CRISTINEL-PAȘCANI Animator 88,20 ADMIS
6 ACATRINEI M. GABRIEL Animator 85,00 RESPINS
7 TUDURACHI COSTICĂ

 

Animator ABSENT RESPINS

REZULTATE SELECȚIA DOSARELOR CONCURS G.A.L.

Nr. crt. Nume și prenume candidat Funcția vizată Admis/Respins
1 FUCIUC D. PETRU  Manager ADMIS
2 GOSPODARU I. IONUȚ  Manager ADMIS
3 SAVA C. CARMEN-AMELIA  Manager ADMIS
4 GRIGORAȘ V. CODRIN-NICOLAE Responsabil financiar-contabil ADMIS
5 ACATRINEI M. GABRIEL  Animator ADMIS
6 AIOANEI CRISTINEL-PAȘCANI Animator ADMIS
7 TUDURACHI COSTICĂ  Animator ADMIS

Interviul va avea loc în data de 06.02.2017 ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Moțca.