publicatie casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8185/24.05.2018
STAREA CIVILĂ
PUBLICAŢIE

Astăzi 24.05.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BUCĂTARU CONSTANTIN în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Com. Moțca Sat Boureni, jud. Iași şi a d-rei VOICU CARMEN-MIHAELA în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în Com. Moțca Sat Boureni, jud. Iași.
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Posted in PUBLICAȚII CĂSĂTORII.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *