PUBLICATIE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8044/05.02.2019

STAREA CIVILĂ

 

PUBLICAŢIE

        Astăzi 05.02.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TARCAN IONUȚ în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în sat Boureni, com. Moţca,   şi a  d-rei MOROȘANU GEORGIANA,  în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în com. Moţca, sat Boureni, jud. Iași.

      În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

     Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 Ofiţer de stare civilă,

 

Posted in PUBLICAȚII CĂSĂTORII.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *