PUBLICATIE DE CASATORIE

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                    Nr. 8151/ 13.05.2019

STAREA CIVILĂ

 

 

                                                                       P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 13.05.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ACATRINII CONSTANTIN – LEONARD în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, sat BOURENI, jud. Iasi, şi a d-rei STAN MIHAELA-ROXANA în vârstă de 22 ani, domiciliul în com. MOTCA, sat BOURENI, judeţul Iaşi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 Ofiţer de stare civilă,

 

Posted in PUBLICAȚII CĂSĂTORII.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *