Acasă » Publicatii de Casatorie » Publicatie NENICA AUREL 11.10.2019

Publicatie NENICA AUREL 11.10.2019

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                                                                                                                                                                                                  Nr. 8383/ 11.10.2019

STAREA CIVILĂ

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 11.10.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NENICĂ AUREL în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, sat Boureni, jud. Iasi, şi a d-rei HANGHIUC EMANUELA în vârstă de 24 ani,  cu domiciliul în Mun. Roman, str. Eternității, nr. 42, judeţul Neamț.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare