Acasă » Asistenta Sociala » Alocaţia de stat pentru copii

Alocaţia de stat pentru copii

Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:

a) 369 lei (începând cu 1 august 2020), pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) 185 lei (începând cu 1 august 2020), pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora..

Acte necesare

– Cerere tip utilizată in situaţia in care dosarul de alocaţie se depune in acelaşi timp cu cel de indemnizaţie :

–  Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

– Cerere tip utilizată in situaţia in care se depune doar dosarul de alocaţie :  

– Certificat naştere copil -original şi copie;

– B.I. / C.I. / C.I.P. al ambilor parinţi – original şi copie;

 Certificat de căsătorie – original şi copie;

 Dosar;

– Extras de cont , în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar ;

– în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se solicită prezenţa ambilor părinţi în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

Observatii:

1. La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti şi ale copiilor, în ORIGINAL

2. Se completează, în plus, şi alte tipizate, în funcţie de situaţie, fiind necesar să contactaţi, telefonic sau la sediul D.A.S. Iasi, angajaţii Serviciului Alocaţii şi Indemnizaţii pentru Copii pentru detalii.

3. IMPORTANT – La depunerea dosarului, este necesară prezenţa ambilor părinţi, dacă nu sunt căsătoriţi.

Alocaţia de stat pentru copiii născuţi în U.E.

– Certificat naştere copil – copie şi original

– Buletine /Carti identitate parinti – copie şi original

 Certificat de căsătorie – original şi copie;

– Extras cont pe numele solicitantului / titularului – (dacă se doreşte plata în cont bancar)

– Dosar;

– Adeverinţă de salariat cu menţionarea datei angajării pentru părinţii care lucrează în România.

– Dacă părinţii nu au lucrat în străinătate şi nu le-au  fost întocmite documente în statul membru U.E solicitantul va depune o declaraţie în care se va specifica perioada petrecută în străinătate, că nu a lucrat şi nu încasează sau nu a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.
– Dacă părinţii au avut calitatea de lucrători migranţi vor depune documente justificative care să ateste adresa (adresa INS-Instituţia care plăteşte alocaţia în ţara/localitatea din statul membru U.E) şi numărul de asigurare din statul membru U.E în care s-a născut copilul precum şi o declaraţie care să ateste perioada în care a lucrat, dacă încasează sau a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.
– Dacă părinţii/ sau unul dintre părinţi lucrează intr-un stat membru UE se va anexa Formularul E411 sau documentul doveditor din statul respectiv

Alocaţia de stat pentru copiii născuţi în Republica Moldova

– Certificat naştere copil – copie şi original

– Buletine /Carti identitate parinti – copie şi original

 Certificat de căsătorie – original şi copie;

– Extras cont pe numele solicitantului / titularului – (dacă se doreşte plata în cont bancar)

– Dosar;

– Adeverinţă de la Casa de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

– Acordul celuilalt sot (declaraţie scrisă de mână), dupa modelul de mai jos.

ATENŢIE!

Cetăţenii români din Republica Moldova vor ataşa la dosarul pentru alocaţie de stat acordul celuilalt soţ/soţie/partener, completat după următorul model:

DECLARATIE

Subsemnatul ________________________ , CNP:   _____________ , document de identitate seria: _______ , nr: __________ , cu domiciliul stabil (localitate, tara) in: _____________________________ , declar pe proprie raspundere ca sunt de acord ca sotul/sotia/partenerul meu, _________________________ , CNP: _____________ , sa locuiasca impreuna cu copilul nostru _________________________ , CNP: ______________ , in Romania si sa fie reprezentantul legal al acestuia, in vederea solicitarii si incasarii alocatiei de stat.

                  Nume si prenume: _____________________

Data:

                  Semnatura: ___________

ATENŢIE! NOU

Pentru copiii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi in UE şi Republica Moldova

Cetăţenii români cu copii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi în Uniunea Europeană şi Republica Moldova, vor ataşa la dosarul pentru solicitarea alocaţiei de stat o negaţie/adeverinţă de la instituţia socială competentă din ţara de naştere a copilului, din care să rezulte drepturile sociale de care beneficiază părinţii pentru copilul respectiv, în ţara în care acesta s-a născut.

Dacă nu este prezentată negaţia/adeverinţa menţionată mai sus, este necesar ca angajaţii Primariei să efectueze o anchetă socială la domiciliu, din care să rezulte că părintele solicitant/reprezentantul legal al copilului pentru alocaţia de stat locuieşte împreună cu copilul, în Iaşi – România.


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *