Acasă » Publicatii de Casatorie » Publicatie MERCAS EMIL-CONSTANTIN 16.10.2020

Publicatie MERCAS EMIL-CONSTANTIN 16.10.2020

RIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                                                Nr.  8317/ 16.10.2020

STAREA CIVILĂ

 P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 16.10.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MERCAS          EMIL-CONSTANTIN  în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Comuna Moțca, Sat Moțca, județul Iași şi a d-rei  MINEA ȘTEFANIA-IOANA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în municipiul PAȘCANI, STR. Ale,1 Decembrie 1918, nr. 1, Bl. C17, ap. 21, județul Iași.

           În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

         Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare