Acasă » Informari » INFORMARE MADR anunță deschiderea Submăsurii 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole din cadrul PNDR 2014 – 2020

INFORMARE MADR anunță deschiderea Submăsurii 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole din cadrul PNDR 2014 – 2020

MADR anunță deschiderea, în perioada 2 noiembrie 2021, ora 9:00 – 1 februarie 2022, ora 16:00, a sesiunii de primire de proiecte pentru finanțare pentru submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Suma totală disponibilă pentru investiții în cadrul acestei sesiuni este de 100 de milioane de euro.

Solicitanții eligibili pentru sprijin sunt micro-întreprinderile şi întreprinderile neagricole mici existente şi nou-înființate, adică start-up-urile din spaţiul rural.

Beneficiari eligibili sunt și fermierii sau membrii unor gospodării agricole autorizați cu statut minim pe PFA, care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în zona rurală, în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici. Excepție fac persoanele fizice neautorizate.

Sprijinul public nerambursabil poate reprezenta 90% sau 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile va fi de maxim 200.000 de euro, cu respectarea condițiilor ajutorului de minimis. Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanțat prin această submăsură este de 10.000 de euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

Pentru a beneficia de intensitatea sprijinului de 90%, toate codurile CAEN propuse spre finanțare trebuie să fie aferente unor activități de producție.Activitățile pentru care se solicită finanțare prin submăsura 6.4 trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile, respectiv în Anexa 7 la Ghidul solicitantului.

Iată câteva exemple: investiții noi în unitățile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalou, fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie şi carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, fabricare produse electrice, electronice etc.

Detalii privind tipurile de investiții și condițiile specifice accesării de fonduri europene pentru submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole pot fi consultate gratuit pe www.afir.info, în Ghidul solicitantului și anexele aferente acestuia, la secțiunea „Investiții PNDR”, pe pagina dedicată submăsurii.

Nu uitați: Cererile de finanțare se depun on-line, pe site-ul AFIR, începând cu data de 2 noiembrie 2021, ora 09:00.


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *