Publicație căsătorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 8079 din 05.03.2018

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 05.03.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CUCOS COSMIN în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, Sat MOȚCA, jud. IASI , şi a d-rei MERCAȘ BIANCA-CRISTINA în vârstă de 20 ani, cu domiciliul com. MOȚCA, sat MOȚCA , jud. Iasi
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,