PUBLICATIE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8330/ 14.09.2017

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 14.09.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui RARIC ALBERT în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în com. Moțca, Sat Motca, jud. Iași, şi a d-rei PETREA ANDREEA în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în com. Moțca, Sat Motca, jud. Iași.
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,