formular cerere acces la informatii de interes public

Denumirea autoritatii sau institutiei publice………………..……………
Sediul/Adresa…………………………………….………………………. Data………………………………………………………………………..

Stimate domnule/ Stimata doamna ………………………..

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Doresc sa primesc o copie de pe urmatoarele documente (petentul este rugat sa enumere cat mai concret documentele sau informatiile solicitate):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Doresc ca informatiile solicitate sa imi fie furnizate:
 in format electronic, la urmatoarea adresa de e-mail: …………………….……………………………………………
 pe format de hartie, la adresa …………………………………………………………………………
Sunt dispus sa platesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (daca se solicita copii in format scris).

Va multumesc pentru solicitudine,
…………………………
(semnatura petentului)

Numele si prenumele petentului ……………………………………..
Adresa ……………………………………………………………….
Profesia (optional)……………………………………………………
Telefon (optional) ……………………………………………………
Fax (optional)…………………………………………………………

reclamatie administrativa 2

Denumirea autoritatii sau institutiei publice………………..…….…………
Sediul /Adresa …………………………………….………………………. Data………………………………………………………………………..

Stimate domnule/ Stimata doamna ………………………..

Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, intrucat la cererea nr…………… din data de ……………. …nu am primit informatiile solicitate in termenul legal, stabilit de lege.
Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Documentele solicitate se incadreaza in categoria informatiilor de interes public, din urmatoarele considerente: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile de interes public solicitate in scris/ in format electronic, considerand ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.

Va multumesc pentru solicitudine,
………………….
(semnatura petentului)

Numele si prenumele petentului………………………………………….
Adresa ……………………………………………………………………
Telefon …………………………………………………………………..
Fax ………………………………………………………………………

reclamatie administrativa 1

Denumirea autoritatii sau institutiei publice………………..…….…………
Sediul /Adresa …………………………………….………………………. Data………………………………………………………………………..

Stimate domnule/ Stimata doamna ………………………..

Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, intrucat la cererea nr…………… din data de ……………. am primit un raspuns negativ, la data de ……………….., de la…………………………………………………………. (completati numele respectivului functionar).
Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Documentele solicitate se incadreaza in categoria informatiilor de interes public, din urmatoarele considerente: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de refuz al comunicarii/netrasmitere in termenul legal a informatiilor de interes public solicitate in scris/ in format electronic, considerand ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.

Va multumesc pentru solicitudine,
………………….
(semnatura petentului)

Numele si prenumele petentului………………………………………….
Adresa ……………………………………………………………………
Telefon …………………………………………………………………..
Fax ………………………………………………………………………