PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8266/ 07.07.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 07.07.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui AUȘPRUNG MIHĂIȚĂ  în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Boureni, jud. Iaşi şi a d-rei RĂUCESCU CAMELIA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Orașul Tg. Neamț, str. Veteranilor, nr. 57, jud. Neamț.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8249/ 30.06.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 30.06.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DASCĂLUL REMUS-MIHAI  în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Boureni, jud. Iaşi şi a d-rei HĂRĂGUȚĂ MIHAELA-ANDREEA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Boureni, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

publicatie casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8235/ 24.06.2016

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 24.06.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CUCOȘ RADU- MIHAI  în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași şi a d-rei LUPU ROXANA  în vârstă de 27 ani, cu domiciliul Com. Valea-Seacă, jud. Iași,

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 Ofiţer de stare civilă,

 

publicatie casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8233/ 24.06.2016

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 24.06.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ACATRINEI  EUSEBIU-VASILE   în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași şi a d-rei VASILICĂ SIMONA  în vârstă de 30 ani, cu domiciliul Mun. Pașcani, jud. Iași, Str. Ceferiștilor, nr. 1 B, sc. Bl H2, et. 4 , ap. 10.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 Ofiţer de stare civilă,

 

publicatie casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8231/ 23.06.2016

PUBLICAŢIE  DE CASATORIE

Astăzi 23.06.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COSTEA MIHAI CĂTĂLIN în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași şi a d-rei GAVRIL FLORINA-GEORGIANA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

Ofiţer de stare civilă,

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI                                                                                                                       Nr. 8222/ 14.06.2016
STAREA CIVILĂ

PUBLICAŢIE

      Astăzi 14.06.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IORDAN NICOLAIE în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Com. Modelu, Sat Modelu, str. Viilor, nr. 33, jud. Călărași şi a d-rei FRĂSILĂ LĂCRĂMIOARA, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iaşi.
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8218/ 07.06.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 07.06.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MATASARU ALEXANDRU în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Moțca, jud. Iași şi a d-rei MĂNDIUC ALINA- NICOLETA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul Com. Cristești, Sat Cristești, jud. Iaşi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
– Stare Civilă –

                                                                                                                                            Nr. 8202/19.05.2016
PUBLICAŢIE

Astăzi: ziua _19_ luna ____MAI___ anul ___2016_ a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ______CERCEL MIHAI-VALI___ în vârstă de __21_ ani, cu domiciliul în MOŢCA, str BOURENI___nr_______ bl ____ sc ___ ap ___, judetul ____IAŞI şi a d-rei(nei) __VOICU REBECA_________în vârsta de ___18_ ani cu domiciliul în ______MOŢCA______ str ____BOURENI_____ nr ______bl____sc___ap___ judeţul ______IAŞI____ .
În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, orice persoană poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa vreunei piedici legale, ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
– Stare Civilă –                                                                                                               Nr. 8180/09.05.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi: ziua _9_ luna ____mai______ anul ___2016___ a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui __CHIPER CONSTANTIN_____________în vârstă de _27___ ani, cu domiciliul în_MOȚCA________str _____BOURENI____, judetul _____IAȘI__şi a d-rei(nei) ___HUTU EVA_____în vârsta de __21__ ani cu domiciliul în ___MOȚCA_____ str _____BOURENI_____ judeţul _____IAȘI___ .
În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, orice persoană poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa vreunei piedici legale, ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8168/ 29.04.2016

 

PUBLICAŢIE

 Astăzi 29.04.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DASCĂLU DUMITRU- DANIEL în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași şi a d-rei BURCUŞ LAVINIA- ALEXANDRINA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul Com. Tătăruşi, Sat Tătăruşi, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 Ofiţer de stare civilă,