PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8159/ 22.04.2016

STAREA CIVILĂ 

PUBLICAŢIE 

Astăzi 22.04.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VOICU SILVIU- GABRIEL  în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Mun. Paşcani, str. Renaşterii, nr. 19, jud. Iaşi şi a d-rei DASCĂLU DAIANA- ELENA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Moţca, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                            Nr. 8156/ 22.04.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 22.04.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CORNILĂ IONUŢ-CIPRIAN  în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Com. Mirosloveşti, Sat Verşeni, jud. Iaşi şi a d-rei DOMINTE ANA- CLAUDIA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Com. Mirosloveşti, Sat Soci, jud. Iaşi şi reşedinţa în Com. Moţca, Sat Moţca, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8153/ 22.04.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 22.04.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BULUC BOGDAN  în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Boureni, jud. Iaşi şi a d-rei CERCEL GIORGIANA în vârstă de 20 ani, cu domiciliul Com. Moţca, Sat Boureni, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                           Nr. 8082/ 08.03.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 08.03.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VOICU FLORIN  în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Moțca, jud. Iaşi şi a d-nei MIHARCEA GABRIELA- PETRONELA în vârstă de 26 ani, cu domiciliul Com. Moţca, Sat Moțca, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Publicație căsătorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                        Nr. 8057/ 12.02.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 12.02.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COJOCARU FLORIN  în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Boureni, jud. Iaşi şi a d-nei PRISTAVU FLORENTINA- IONELA în vârstă de 18 ani, cu domiciliul Com. Tătăruși, Sat Pietrosu, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Publicație căsătorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                         Nr. 8055/ 12.02.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 12.02.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIUBOTARU FLORIN  în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Boureni, jud. Iaşi şi a d-nei MATRAȘ CĂTĂLINA în vârstă de 37 ani, cu domiciliul Mun. Botoșani, str. Gheorghe Filipescu, nr. 14, sc. C, ap. 2, jud. Botoșani .

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

20.01.2016

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8023/ 20.01.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 20.01.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DIMACHE LEONARD- ION  în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Moțca, jud. Iaşi şi a d-nei NUNUCĂ MARIA în vârstă de 30 ani, cu domiciliul Com. Moţca, Sat Moțca, jud. Iași .

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

07.01.2016

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                         Nr. 8005/ 07.01.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 07.01.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui APOSTOL CONSTANTIN- RADU  în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Boureni, jud. Iaşi şi a d-nei BOSTAN ALICE- FLORENTINA în vârstă de 18 ani, cu domiciliul Com. Lespezi, Sat Lespezi, jud. Iași .

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

28.12.2015

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                              Nr. 8434/28.12.2015

STAREA CIVILĂ

  PUBLICAŢIE

 Astăzi 28.12.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COMAN DANIEL- MIHAI  în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în Mun. Câmpina, Str. Zorilor, nr. 5, bl. 3, sc. B, ap. 29, jud. Prahova şi a d-nei ZABULICĂ LENUȚA în vârstă de 44 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Boureni, jud. Iași .

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

21.12.2015

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8431/21.12.2015

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 21.12.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MATASARU MIHAI  în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași şi a d-rei CÎTEA ALEXANDRA- PAULA în vârstă de 19 ani, cu domiciliul Com. Cristești, Sat Cristești, nr. 1000, jud. Iași .

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.