PUBLICATIE CASATORIE

 PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8223/11.07.2019

STAREA CIVILĂ

 

                                                                       PUBLICAŢIE

 

        Astăzi 11.07.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TORODOC TIBERIU în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Sat Boureni, Com MOȚCA, Jud. Iași,   şi a  d-rei OȚEL ELENA,  în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Sat Boureni, Com. Moțca,  Jud. Iasi.

       În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

       Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

 

Ofiţer de stare civilă,

PUBLICATIE CASATORIE

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8212/03.07.2019

STAREA CIVILĂ

 

                                                                         PUBLICAŢIE

 

 Astăzi 03.07.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FURDULEA FLORIN BOGDAN în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com MOȚCA, Jud. Iași,   şi a  d-rei LUPU ISABELA,  în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Mun. Pascani, Str. Horia, nr 10, bl.P3, ap.1,  Jud. Iasi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

 

Ofiţer de stare civilă,

 

PUBLICATIE DE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8191/27.06.2019

STAREA CIVILĂ

 

PUBLICAŢIE

 

Astăzi 27.06.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CAIA MARIUS-IULIAN în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com MOȚCA, Jud. Iași,   şi a  d-rei ARTENE DIANA-MARIA,  în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în sat Moțca, Com. Motca, Jud. Iasi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

Ofiţer de stare civilă,

PUBLIOCATIE DE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8185/20.06.2019

STAREA CIVILĂ

 

PUBLICAŢIE

 

Astăzi 20.06.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DEMETER DOREL în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Sat DEZMIR, Com APAHIDA, Jud. Cluj,   şi a  d-rei ASMARANDI CRISTINA-PAULA,  în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în sat Moțca, Com. Motca, Jud. Iasi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

Ofiţer de stare civilă,

PUBLICATIE DE CASATORIE

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8178/10.06.2019

STAREA CIVILĂ

 

                                                                        PUBLICAŢIE

 

 

 

Astăzi 10.06.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui AMĂRIUȚI ANTONEL în vârstă de 67 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com Moțca, Jud. Iași,   şi a  d-nei PÂRLE MĂRIOARA ,  în vârstă de 60 ani, cu domiciliul în sat Moțca, Com. Motca, Jud. Iasi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

 

Ofiţer de stare civilă,

 

 

 

 

PUBLICATIE CASATORIE

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8175/04.06.2019

STAREA CIVILĂ

 

 

                                                                       PUBLICAŢIE

 

 Astăzi 04.06.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  OANCEA CONSTANTIN  în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Sat Boureni, Com Moțca, Jud. Iași,   şi a  d-rei NICA FLORINA MADALINA ,  în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în sat Boureni, Com. Motca, Jud. Iasi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

 

Ofiţer de stare civilă,

PUBLICATIE CASATORIE

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8157/16.05.2019

STAREA CIVILĂ

 

                                                                   PUBLICAŢIE

 

 Astăzi 16.05.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  COSTEA MARIUS-MIHAI în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com Moțca, Jud. Iași,   şi a  d-rei GHENICI GHEORGHINA-VIRGINIA,  în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în or. Siret, str. Lațcu Vodă, jud. Suceava.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

 

Ofiţer de stare civilă,

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8157/16.05.2019

STAREA CIVILĂ

  

PUBLICAŢIE

                 Astăzi 16.05.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  COSTEA MARIUS-MIHAI în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com Moțca, Jud. Iași,   şi a  d-rei GHENICI GHEORGHINA-VIRGINIA,  în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în or. Siret, str. Lațcu Vodă, jud. Suceava.

               În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

               Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

Ofiţer de stare civilă,

 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                    Nr. 8155/ 14.05.2019

STAREA CIVILA   

                                                                  P U B L I C A Ţ I E

 

 Astăzi 14.05.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MAFTEI COSMIN-TUDOREL în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, sat MOTCA, jud. Iasi, şi a d-rei BOZMOALĂ NARCISA-GABRIELA în vârstă de 19 ani,  cu domiciliul în com. RUGINOASA, sat VASCANI, judeţul Iaşi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

Ofiţer de stare civilă,

 

 

 

 

PUBLICATIE DE CASATORIE

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                    Nr. 8151/ 13.05.2019

STAREA CIVILĂ

 

 

                                                                       P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 13.05.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ACATRINII CONSTANTIN – LEONARD în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, sat BOURENI, jud. Iasi, şi a d-rei STAN MIHAELA-ROXANA în vârstă de 22 ani, domiciliul în com. MOTCA, sat BOURENI, judeţul Iaşi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 Ofiţer de stare civilă,