PUBLICATIE DE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8424/ 26.10.2017

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 26.10.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui JIPA COSTICĂ în vârstă de 64 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, Sat BOURENI, jud. IASI , şi a d-nei JÂPA MARIANA în vârstă de 61 ani, cu domiciliul Com.MOȚCA, Sat BOURENI , jud. Iasi
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

PUBLICATIE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8407/ 12.10.2017

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 12.10.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TANASĂ CONSTANTIN în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, Sat MOTCA, jud. IASI , şi a d-rei HOHRIAC VASILICA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul Com.CIOHORANI, Sat CIOHORANI, STR. CalȘistrat Hogaș nr. 17 , jud. Iasi
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

PUBLICATIE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8391/ 28.09.2017

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 28.09.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui APOSTOL FLORIN-SILVIU în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, Sat MOTCA, jud. IASI , şi a d-rei LILE ANDREEA-ALEXANDRA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul Com.POROSCHIA, Sat CALOMFIREȘTI , jud. TELEORMAN
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8351/31.08.2017
STAREA CIVILĂ

PUBLICAŢIE

Astăzi 31.08.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MATASARU MIHAI- EUSEBIU în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iaşi şi a d-rei STOIANOVICI ALINA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Com. Timișești, Sat Dumbrava, jud. Neamț.
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 8318/17.08.2017
STAREA CIVILĂ

PUBLICAŢIE

Astăzi 17.08.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PÎRJA ALIN-VASILE în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iaşi şi a d-rei MĂRIUȚĂ MIHAELA-IUSTINA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași.
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

PUBLICATIE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8305/ 10.08.2017

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 10.08.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BÎRLĂDEANU COSTICĂ în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în com. ZORLENI, Sat Zorleni, jud. Vaslui , şi a d-rei NECHIFOR ELENA în vârstă de 40 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

publicatie de casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8303/ 10.08.2017

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 10.08.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ADOCHIȚ PETRICĂ în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în com. Moțca, Sat Motca, jud. Iași, şi a d-rei FOȘĂLĂU CRISTINA- ELENA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul Com. Vînători-Neamț, Sat Lunca, jud. Neamț
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

PUBLICATIE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8301/ 09.08.2017

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 09.08.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COSTEA MIHAI în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în com. Moțca, Sat Motca, jud. Iași, şi a d-rei DULHANIUC MAGDALENA în vârstă de 42 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8267/17.07.2017

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 17.07.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui OJICĂ CIPRIAN-CONSTANTIN  în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca,  jud. Iaşi şi a d-rei MAFTEI OANA-TEODORA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, nr. 544, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8250/29.06.2017

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

        Astăzi 29.06.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CUCOȘ ADRIAN-ȘTEFAN  în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca,  jud. Iaşi şi a d-rei BARHAN ȘTEFANIA-DUMITRIȚA în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca,  jud. Iași.

        În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

         Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.