PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8353/ 31.08.2016

STAREA CIVILĂ

PUBLICAŢIE

 Astăzi 31.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LUPU ION  în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Boureni,  jud. Iaşi şi a d-rei CERCEL FRĂGUȚA-RODICA în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Boureni, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

PUBLICATIE DE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8331/ 12.08.2016 

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

 Astăzi 12.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ROZNOVĂȚ GEORGIAN  în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în com. Moțca, Sat Motca, jud. Iași, şi a d-rei DOHOTARIU AMALIA-MARIA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8320/ 05.08.2016

 PUBLICAŢIE DE CASATORIE

 Astăzi 05.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NENICĂ GHEORGHE  în vârstă de  ani, cu domiciliul înCom. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași, jud. Iași, şi a d-rei Lupu Mihaela  în vârstă de 48 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 Ofiţer de stare civilă,

 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr.  8318/ 05.08.2016

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 05.08.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NIȚĂ MIHAI  în vârstă de 56 ani, cu domiciliul în com. Sănduleni, Sat Sănduleni nr. 281, jud. Iași, şi a d-nei Toma Elena  în vârstă de 48 ani, cu domiciliul Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8299/ 25.07.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 25.07.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HOGAȘ FLORIN  în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Com. Miroslovești, Sat Miroslovești,  jud. Iaşi şi a d-rei COSTAȘ MIHAELA-ELENA în vârstă de 17 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, Sat Moțca, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8297/ 21.07.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

Astăzi 21.07.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ARTENI CONSTANTIN-COSMIN  în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Moțca, nr. 605, jud. Iaşi şi a d-rei APOPOEI MIHAELA-IULIANA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Mun. Pașcani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 18B, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8293/ 21.07.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 21.07.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui OLARIU MARIUS-IULIAN  în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Moțca, jud. Iaşi şi a d-rei MERCAȘ ALEXANDRA-ELENA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, sat. Moțca, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8284/ 18.07.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 18.07.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MATASARU GHEORGHIȚĂ- VLĂDUȚ  în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Moțca, jud. Iaşi şi a d-rei SCRIPA GABRIELA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Com. Cristești, sat. Cristești, nr. 216, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8281/ 15.07.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 15.07.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VIȘEN MARIUS-IULIAN  în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Boureni, jud. Iaşi şi a d-rei COJOCARU CĂTĂLINA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, sat. Boureni, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8279/ 14.07.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 14.07.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui OJICĂ ANDREI-IULIAN  în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Moțca, jud. Iaşi şi a d-rei VLAD ALEXANDRA-OANA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Com. Moțca, sat. Moțca, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8268/ 08.07.2016

STAREA CIVILĂ

 PUBLICAŢIE

 Astăzi 08.07.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LUPU MARIUS  în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Com. Moţca, Sat Boureni, jud. Iaşi şi a d-rei GROZA ANA- MARIA în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în Com. Timișești, sat. Preutești, jud. Neamț.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.