Acasă » Publicatii de Casatorie

Categoria Publicatii de Casatorie

Publicatie MERCAS EMIL-CONSTANTIN 16.10.2020

RIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                                                Nr.  8317/ 16.10.2020

STAREA CIVILĂ

 P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 16.10.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MERCAS          EMIL-CONSTANTIN  în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Comuna Moțca, Sat Moțca, județul Iași şi a d-rei  MINEA ȘTEFANIA-IOANA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în municipiul PAȘCANI, STR. Ale,1 Decembrie 1918, nr. 1, Bl. C17, ap. 21, județul Iași.

           În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

         Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Publicatie APOSTOL IULIAN-COSTEL 10.07.2020

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                                                                                                                                                                                       Nr.  8216/ 10.07.2020

STAREA CIVILĂ

P U B L I C A Ţ I E   DE CĂSĂTORIE

          Astăzi 10.07.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui APOSTOL IULIAN-COSTEL în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Comuna Moțca, Sat Moțca, județul Iași şi a d-rei  MATASARU LUCIANA-MIHAELA în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Comuna Moțca, Sat Moțca, județul Iași.

          În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

         Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţ

                                                                                                                                                 Ofiţer de stare civilă,

                                                                                                                                                  Acatrinei Doina

Publicatie NENICA AUREL 11.10.2019

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                                                                                                                                                                                                  Nr. 8383/ 11.10.2019

STAREA CIVILĂ

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 11.10.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NENICĂ AUREL în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, sat Boureni, jud. Iasi, şi a d-rei HANGHIUC EMANUELA în vârstă de 24 ani,  cu domiciliul în Mun. Roman, str. Eternității, nr. 42, judeţul Neamț.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Publicatie ACATRINEI ADRIAN 15.08.2019

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                                                                                                                                                      Nr. 8276/ 15.08.2019

STAREA CIVILĂ

 P U B L I C A Ţ I E  DE  C A S A T O R I E 

Astăzi 15.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ACATRINEI ADRIAN în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, sat MOTCA, jud. Iasi, şi a d-rei DASCĂLU MIHAELA în vârstă de 24 ani,  cu domiciliul în com. MOȚCA, sat MOȚCA, judeţul Iaşi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Publicatie IFTIME COSMIN-FLORIN 15.08.2019

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI  Nr. 8278/ 15.08.2019

STAREA CIVILĂ

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 15.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IFTIME COSMIN- FLORIN în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, sat MOTCA, jud. Iasi, şi a d-rei DÂSCĂ IONELA în vârstă de 21 ani,  cu domiciliul în com. CIOHORĂNI, sat CIOHORĂNI, str. Siliște, 58, judeţul Iaşi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Publicatie NICA ADRIAN-IOAN 29.08.2019

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                                                                                                                                                                                           Nr. 8298/ 29.08.2019

STAREA CIVILĂ

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 29.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NICA ADRIAN- IOAN în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, sat Boureni, jud. Iasi, şi a d-rei POMÎRLEANU IOANA- ROXANA în vârstă de 23 ani,  cu domiciliul în com. MOȚCA, sat Boureni, judeţul Iaşi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Publicatie PARJA NECULAI 08.08.2019

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8259/08.08.2019

STAREA CIVILĂ

PUBLICAŢIE

Astăzi 08.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PÂRJA NECULAI  în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com MOȚCA, Jud. Iași,   şi a  d-rei ȘTEFAN ELENA- GIANINA  în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Sat Moțca , Com. Moțca, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Publicatie NUNUCA MIHAI 22.07.2019

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI   Nr. 8238/22.07.2019

STAREA CIVILĂ

PUBLICAŢIE

          Astăzi 22.07.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NUNUCĂ MIHAI  în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com MOȚCA, Jud. Iași,   şi a  d-rei NEAGA TATIANA în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Sat Răzeni , raion Ialoveni, Tara Republica Moldova.

          În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Publicatie AUSPRUNG VASILICA 18.07.2019

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8233/18.07.2019

STAREA CIVILĂ

PUBLICAŢIE

Astăzi 18.07.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui AUSPRUNG VASILICĂ în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Sat Boureni, Com MOȚCA, Jud. Iași,   şi a  d-rei CÎTEA ELENA-GIORGIANA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com. Moțca,  Jud. Iasi.

       În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

       Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Publicatie TORODOC TIBERIU 11.07.2019

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8223/11.07.2019

STAREA CIVILĂ

PUBLICAŢIE

Astăzi 11.07.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TORODOC TIBERIU în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Sat Boureni, Com MOȚCA, Jud. Iași,   şi a  d-rei OȚEL ELENA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Sat Boureni, Com. Moțca,  Jud. Iasi.

       În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

       Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare