PUBLICATIE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 8017 din 11.01.2018

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 11.12.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MÎNZĂLICĂ MIHAI-EMANUEL în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, Sat MOȚCA, jud. IASI , şi a d-rei CHIRIAC RODICA în vârstă de 20 ani, cu domiciliul com. HĂRMĂNEȘTI, sat HĂRMĂNEȘTII VECHI , jud. Iasi
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Posted in PUBLICAȚII CĂSĂTORII.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *