Publicatie casatorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 8043 din 31.01.2018

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 31.01.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui APOSTOL CONSTANTIN – IULIAN în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, Sat MOȚCA, jud. IASI , şi a d-rei BÂRZU ALEXANDRA – MĂDĂLINA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul com. CRISTEȘTI, sat CRISTEȘTI , jud. Iasi
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Posted in PUBLICAȚII CĂSĂTORII.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *