Publicație căsătorie

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 8050 din 08.02.2018

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 08.02.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ROMANICĂ GEORGE-MICHEL-IONUȚ în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, Sat BOURENI, jud. IASI , şi a d-rei ANDRIOAIA IUSTINA-SILVIA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul com. MIROSLOVEȘTI, sat SOCI , jud. Iasi
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Posted in PUBLICAȚII CĂSĂTORII.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *