PUBLICATIE DE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA
JUDEŢUL IAŞI Nr. 8471 din 27.12.2017

PUBLICAŢIE DE CASATORIE

Astăzi 27.12.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MĂRIUȚĂ GHIORGHE în vârstă de 57 ani, cu domiciliul în com. MOTCA, Sat MOȚCA, jud. IASI , şi a d-rei DUMITRAȘCU MIHAELA AURELIA în vârstă de 41 ani, cu domiciliul com. MOȚCA, sat MOȚCA, jud. Iasi
În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Posted in PUBLICAȚII CĂSĂTORII.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *