PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.2744 din 06.07.2020 cu privire la aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor măsuri fiscale si aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Comunei Moțca

scanare0001CERERE DE ANULARE A ACCESORIILOR

PUBLICATIE CASATORIE

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA  

JUDETUL IASI                                                                                   Nr.  8163/ 29.05.2020

STAREA CIVILĂ

 

 

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 29.05.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TANASĂ TEOFIL-MARIAN în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Comuna Moțca, Sat Moțca, județul Iași şi a d-rei  BUTNARIU DIANA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Comuna Valea-Seacă, Sat Topile, județul Iași.

 În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

 

 

 

Ofiţer de stare civilă,

 

    Acatrinei Doina