PUBLICATIE CASATORIE

 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8225/12.07.2019

STAREA CIVILĂ

  

PUBLICAŢIE

 Astăzi 12.07.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PRALEA CONSTANTIN-GABRIEL  în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com MOȚCA, Jud. Iași,   şi a  d-rei OJICĂ ADINA,  în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Sat Moțca, Com. Moțca,  Jud. Iasi.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

Ofiţer de stare civilă,