Publicatie de casatorie

 

PRIMĂRIA COMUNEI MOŢCA

JUDEŢUL IAŞI                                                                                                  Nr. 8485/17.12.2018

STAREA CIVILĂ

 

 

 

 

PUBLICAŢIE

 

 

 

Astăzi 17.12.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ACATRINEI OVIDIU  în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în sat Moţca, com. Moţca,   şi a  d-rei CHIRIAC ROBERTA- ŞTEFANIA,  în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în com, Moţca, sat Moţca, jud. Iași.

În temeiul art. 283 alin. 2 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 

 

 

Ofiţer de stare civilă,