Acasă » Acte Administrative

Categoria Acte Administrative

Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului Local Motca

Proiecte de hotarare sedinta ordinara din data de 28.01.2021

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Lista certificatelor de urbanism si autorizatiilor de constructie/desfiintare eliberate in perioada aprilie-iunie 2020

Lista functiilor publice si contractuale din administratia publica locala a comunei Motca

DISPOZITIA NR. 243 privind delimitarea, numerotarea si sediile sectiilor de votare in vederea desfasurarii alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 din circumscriptia electorala nr.60, Com. Motca, jud. Iasi

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.2744 din 06.07.2020 cu privire la aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 69/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.2744 din 06.07.2020 cu privire la aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor măsuri fiscale si aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Comunei Moțca.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.2744 din 06.07.2020 cu privire la aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor măsuri fiscale si aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Comunei Moțca

ANUNT Proiect de hotărâre privind contractarea unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile în valoare de 900.000 RON